Đạt đến đỉnh cao của nghề nghiệp

Tham gia BAA Training Vietnam và làm việc tại trung tâm huấn luyện hiện đại hoàn toàn mới đáp ứng yêu cầu cao nhất trên thị trường.

Trở thành thành viên của đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp BAA Training Việt Nam, bạn sẽ trở thành một phần của thương hiệu BAA Training được công nhận trên toàn cầu – một động lực toàn cầu của các chuyên gia hàng không tương lai.

Thông qua việc quản trị quá trình đầy sáng tạo, chúng tôi đang làm việc với tư cách là một đội ngũ lãnh đạo có đẳng cấp trên thị trường. Chúng tôi tin rằng bí quyết trong việc cung cấp cho thị trường các giải pháp đào tạo cấp chuyên gia nằm ở chính đội ngũ của chúng tôi. Do đó, chúng tôi không ngừng tìm kiếm các chuyên gia có động lực và đam mê để gia nhập hàng ngũ của chúng tôi.

Cơ hội nghề nghiệp hiện tại:

OFFICE ADMINISTRATOR, HO CHI MINH, VIETNAM

BAA Training Vietnam is part of BAA Training one of the leading aviation training centers in Northern Europe. With almost 20 years of experience and international recognition we are oriented towards delivering individual and flexible solutions to companies worldwide....

đọc thêm

SENIOR SALES MANAGER

We are looking for highly experienced sales professional, who has track record of successful deals with corporate clients. Are you ready to join the international aviation team?  We promise a highly challenging field and wide scope of responsibilities, which will...

đọc thêm