Chứng chỉ của BAA Training Vietnam (Tổ chức huấn luyện hàng không được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn)

Một trung tâm huấn luyện hàng không hoàn toàn mới – cung cấp dịch vụ huấn luyện hàng không với tư cách là một tổ chức huấn luyện hàng không được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn hiện đang vận hành hai buồng lái mô phỏng động (trong số bốn buồng lái theo kế hoạch ) của hai loại máy bay Airbus A320ceo và Airbus A320neo.

BAA Training (EASA ATO) certificates and approvals

Global aviation training provider, BAA Training, constantly expands their list of aviation approvals. BAA Training certificates of training are valid in all EASA countries and Belarus, Cuba, Jordan, Libya, Laos, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Malaysia, Mongolia, Nepal, Russia, Seychelles, Ukraine, Tanzania, Tajikistan, and Vietnam.

Approvals