BECOME A PILOT - VN Airplane - BAA Training Vietnam A320-VN-HOME-2

Đối tác huấn luyện hàng không tin cậy

Đối tác huấn luyện hàng không tin cậy

BAA Training

BAA Training là học viện đào tạo được EASA phê chuẩn và quốc tế công nhận, là nơi chuyên cung cấp các giải pháp đào tạo cá nhân và linh hoạt cho các đối tác và khách hàng cá nhân trên toàn thế giới.

BAA Training đến Việt Nam

BAA Training mong muốn chia sẻ gần 20 năm kinh nghiệm đào tạo đạt chuẩn EASA đến với Việt Nam bằng việc thành lập công ty BAA Training Việt Nam.

BAA Training Việt Nam

Trung tâm đào tạo theo tiêu chuẩn EASA tại Việt Nam nhắm đến mục tiêu chia sẻ các kiến thức chuyên biệt và chương trình huấn luyện minh bạch đạt tiêu chuẩn chất lượng cao kèm theo dịch vụ chăm sóc cá nhân.

BAA Training

BAA Training là học viện đào tạo được EASA phê chuẩn và quốc tế công nhận, là nơi chuyên cung cấp các giải pháp đào tạo cá nhân và linh hoạt cho các đối tác và khách hàng cá nhân trên toàn thế giới.

BAA Training đến Việt Nam

BAA Training mong muốn chia sẻ gần 20 năm kinh nghiệm đào tạo đạt chuẩn EASA đến với Việt Nam bằng việc thành lập công ty BAA Training Việt Nam.

BAA Training Việt Nam

Trung tâm đào tạo theo tiêu chuẩn EASA tại Việt Nam nhắm đến mục tiêu chia sẻ các kiến thức chuyên biệt và chương trình huấn luyện minh bạch đạt tiêu chuẩn chất lượng cao kèm theo dịch vụ chăm sóc cá nhân.

Dành Cho Hãng Hàng Không

Giải pháp huấn luyện chuyển loại A320 theo chuẩn EASA kèm dịch vụ chăm sóc cá nhân tùy chọn:

Chuyển loại

Cho thuê buồng lái giả định

Cho thuê buồng lái giả định kèm giáo viên hướng dẫn

Cho thuê giáo viên hướng dẫn

Các khóa huấn luyện chuyên môn

Xem thêm thông tin

Dành Cho Hãng Hàng Không

Giải pháp huấn luyện chuyển loại A320 theo chuẩn EASA kèm dịch vụ chăm sóc cá nhân tùy chọn:

Chuyển loại

Cho thuê buồng lái giả định

Cho thuê buồng lái giả định kèm giáo viên hướng dẫn

Cho thuê giáo viên hướng dẫn

Các khóa huấn luyện chuyên môn

Xem thêm thông tin

Dành Cho Phi Công

Khóa huấn luyện chuyển loại A320 theo chuẩn EASA kèm dịch vụ chăm sóc cá nhân:

Chuyển loại

Huấn luyện cơ sở

Huấn luyện bổ sung

Xem thêm thông tin

Dành Cho Phi Công

Khóa huấn luyện chuyển loại A320 theo chuẩn EASA kèm dịch vụ chăm sóc cá nhân:

Chuyển loại

Huấn luyện cơ sở

Huấn luyện bổ sung

Xem thêm thông tin

Tin mới nhất

Tin mới nhất

Đăng ký bản tin

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và kết nối với ngành đào tạo hàng không. Nhận các thông tin mới nhất về các giải pháp và dịch vụ đào tạo của chúng tôi.

Tôi đồng ý và xác nhận dữ liệu cá nhân của tôi được phép sử dụng cho các mục đích tiếp thị trực tiếp và tôi đồng ý với Chính sách bảo mật của trang web này.

Đăng ký bản tin

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và kết nối với ngành đào tạo hàng không. Nhận các thông tin mới nhất về các giải pháp và dịch vụ đào tạo của chúng tôi.

Tôi đồng ý và xác nhận dữ liệu cá nhân của tôi được phép sử dụng cho các mục đích tiếp thị trực tiếp và tôi đồng ý với Chính sách bảo mật của trang web này.