Chứng Chỉ

Học viện đào tạo hàng không quốc tế BAA Training luôn làm việc không ngừng nhằm mở rộng danh sách được chứng nhận tại các quốc gia trên toàn thế giới. Các chứng chỉ của BAA Training được chấp thuận tại tất cả quốc gia thuộc khối EASA và Belarus, Cuba, Jordan, Libya, Lào, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Malaysia, Mongolia, Nepal, Nga, Seychelles, Ukraine, Tanzania, Tajikistan và Việt Nam.

Giấy Chứng Nhận