Chứng Chỉ

Học viện đào tạo hàng không quốc tế BAA Training luôn làm việc không ngừng nhằm mở rộng danh sách được chứng nhận tại các quốc gia trên toàn thế giới. Các chứng chỉ của BAA Training được chấp thuận tại tất cả quốc gia thuộc khối EASA và Belarus, Cuba, Jordan, Libya, Lào, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Malaysia, Mongolia, Nepal, Nga, Seychelles, Ukraine, Tanzania, Tajikistan và Việt Nam.

Chứng Chỉ

Học viện đào tạo hàng không quốc tế BAA Training luôn làm việc không ngừng nhằm mở rộng danh sách được chứng nhận tại các quốc gia trên toàn thế giới. Các chứng chỉ của BAA Training được chấp thuận tại tất cả quốc gia thuộc khối EASA và Belarus, Cuba, Jordan, Libya, Lào, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Malaysia, Mongolia, Nepal, Nga, Seychelles, Ukraine, Tanzania, Tajikistan và Việt Nam.
TỔ CHỨC ĐÀO TẠO ĐƯỢC CÔNG NHẬN
Ngày cấp: 5-12-2018
CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO B737 CL (300)
Ngày cấp: 4 tháng 2 năm 2016
CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO B737 CL (400)
Ngày cấp: 4 tháng 2 năm 2016
CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO B737 CL (500)
Ngày cấp: 4 tháng 2 năm 2016
TỔ CHỨC ĐÀO TẠO ĐƯỢC CÔNG NHẬN
Ngày cấp: 5-12-2018
CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO B737 CL (300)
Ngày cấp: 4 tháng 2 năm 2016
CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO B737 CL (400)
Ngày cấp: 4 tháng 2 năm 2016
CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO B737 CL (500)
Ngày cấp: 4 tháng 2 năm 2016
CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO AIRBUS A320
Ngày cấp: 24 tháng 3 năm 2016
CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO B737 NG (800)
Ngày cấp: 12 tháng 10 năm 2018
CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO AIRBUS A320
Ngày cấp: 24 tháng 3 năm 2016
CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO B737 NG (800)
Ngày cấp: 12 tháng 10 năm 2018

Giấy Chứng Nhận

Giấy Chứng Nhận