OFFICE ADMINISTRATOR, HO CHI MINH, VIETNAM

BAA Training Vietnam is part of BAA Training one of the leading aviation training centers in Northern Europe. With almost 20 years of experience and international recognition we are oriented towards delivering individual and flexible solutions to companies worldwide....
Baa training việt nam cải tiến thiết bị, củng cố nhân lực cho ngành hàng không việt nam

Baa training việt nam cải tiến thiết bị, củng cố nhân lực cho ngành hàng không việt nam

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2020 –– Trung tâm đào tạo  huấn luyện bay BBA Training Việt vừa công bố có những bước tiến mới trong trang thiết bị hạ tầng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo phi công tại Việt Nam. Theo đó, trung tâm sẽ tiếp nhận thiết bị buồng...